Norsk forening for medisinsk biokjemi

NSMB

Om NSMB

Vi ønsker nye medlemmer velkommen i selskapet. Interesserte kan sende en kort begrunnet søknad til selskapets sekretær. Det går frem av § 3 i selskapets lover hvem som kan innvelges som ordinære medlemmer.
6. august 2018

Lover:

Lovene ble første gang vedtatt på generalforsamlingen i 1957. Senere forandret på en rekke ordinære generalforsamlinger.Styret i Norsk forening for medisinsk biokjemi

Profilbilde
Leder
Lindberg, Morten
Profilbilde
Medlem
Amundsen, Erik Koldberg
Profilbilde
Medlem
Irgens, Wenche Øiestad
Profilbilde
Medlem
Lilleholt, Kristin
Profilbilde
Medlem
Lillemoen, Paul Kjetel Soldal
Profilbilde
Varamedlem
Eikeland, Joakim

Eldre styrer