Om NSMB

Vi ønsker nye medlemmer velkommen i selskapet. Interesserte kan sende en kort begrunnet søknad til selskapets sekretær. Det går frem av § 3 i selskapets lover hvem som kan innvelges som ordinære medlemmer.

Lover:

Lovene ble første gang vedtatt på generalforsamlingen i 1957. Senere forandret på en rekke ordinære generalforsamlinger.

Styret i Norsk forening for medisinsk biokjemi

Profilbilde
Leder
Lindberg, Morten
Profilbilde
Medlem
Amundsen, Erik Koldberg
Profilbilde
Medlem
Lilleholt, Kristin
Profilbilde
Medlem
Lillemoen, Paul Kjetel Soldal
Profilbilde
LIS-medlem
Torbergsen, Ida Charlotte
Profilbilde
Varamedlem
Eikeland, Joakim