Norsk forening for medisinsk biokjemi

Arkiv

Ringegrenser

Hvis et analyseresultat er utenfor de såkalte ringegrensene, skal rekvirenten varsles umiddelbart. eJIFCC har publisert en liste over ringegrenser
18. juli 2003

De fleste sykehuslaboratorier har en liste over slike ringegrenser. Hensikten er at rekvirenten raskt varsles om prøvesvar som skal medføre strakstiltak, uten at rekvirenten belastes med telefonhenvendelser om prøvesvar som ikke har umiddelbare konsekvenser. Både utvalget av analyser på ringelisten og selve grensene har derfor stor betydning. En optimal ringeliste vil sikkert variere fra et sykehus til et annet, men listen som Lothar Thomas har utarbeidet kan være et godt utgangspunkt for gjennomgang av din egen liste.