Norsk forening for medisinsk biokjemi

NSMB

Om NSMB

Vi ønsker nye medlemmer velkommen i selskapet. Interesserte kan sende en kort begrunnet søknad til selskapets sekretær. Det går frem av § 3 i selskapets lover hvem som kan innvelges som ordinære medlemmer.
6. august 2018

Lover:

Lovene ble første gang vedtatt på generalforsamlingen i 1957. Senere forandret på en rekke ordinære generalforsamlinger.

Styret for perioden 2018-2019

profilbilde
Leder
Maria Averina
profilbilde
Kasserer
Karin Toska
profilbilde
Sekretær/nestleder
Joakim Eikeland
profilbilde
Ansvarlig for kurs/nettundervisning
Unni Marie Skålsvik
profilbilde
Nettredaktør
Ole-Lars Brekke
profilbilde
Nasjonal representant IFCC og EFLM
Anne-Lise Bjørke Monsen

Eldre styrer