Systemene oppgraderes

Min Side og kurspåmelding vil være utilgjengelig fra fredag 22. januar kl. 16.00 og utover kvelden. Vi beklager ulempene dette medfører.

Norsk forening for medisinsk biokjemi

NSMB

Om NSMB

Vi ønsker nye medlemmer velkommen i selskapet. Interesserte kan sende en kort begrunnet søknad til selskapets sekretær. Det går frem av § 3 i selskapets lover hvem som kan innvelges som ordinære medlemmer.
6. august 2018

Lover:

Lovene ble første gang vedtatt på generalforsamlingen i 1957. Senere forandret på en rekke ordinære generalforsamlinger.

Styret for perioden 2018-2019

profilbilde
Leder
Maria Averina
profilbilde
Kasserer
Karin Toska
profilbilde
Sekretær/nestleder
Joakim Eikeland
profilbilde
Ansvarlig for kurs/nettundervisning
Unni Marie Skålsvik
profilbilde
Nettredaktør
Ole-Lars Brekke
profilbilde
Nasjonal representant IFCC og EFLM
Anne-Lise Bjørke Monsen

Eldre styrer