Norsk forening for medisinsk biokjemi

Om NFMB

Lover for NFMB

Vedtekter for Norsk forening for medisinsk biokjemi
Foreningen er av sentralstyret i Dnlf den 1/1-07 godkjent som fagmedisinsk forening for spesialiteten medisinsk biokjemi.
Vedtektene er fastsatt av årsmøtet den 17/11-06 Godkjent av sentralstyret 22/3-07.