Norsk forening for medisinsk biokjemi

Om oss

Norsk forening for medisinsk biokjemi (NFMB) er en fagmedisinsk forening for spesialiteten medisinsk biokjemi.
7. august 2018

Norsk forening for medisinsk biokjemi skal bidra til å danne grunnlag for det medisinskfaglige arbeidet i Legeforeningen. I tillegg til faglige og vitenskapelige oppgaver skal Norsk forening for medisinsk biokjemi bidra til at Legeforeningens arbeid med legeutdanningen er av høy kvalitet og at det fag- og helsepolitiske arbeid baseres på oppdatert medisinsk kunnskap og på størst mulig konsensus om faglige prioriteringer.

Styret

profilbilde
Leder
Yngve A. Figenschau
Arbeidssted: Universitetene
profilbilde
Medlem
Elin Storjord
Arbeidssted: Diagnostisk klinikk - Bodø
profilbilde
Medlem
Trine Lauritzen
Arbeidssted: Klinikk for medisinsk diagnostikk - Vestre Viken
profilbilde
Medlem
Wenche Øiestad Irgens
Arbeidssted: St. Olavs Hospital
profilbilde
Medlem
Maria Averina
Arbeidssted: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Tromsø - Somatikk

Lover

Vedtekter for Norsk forening for medisinsk biokjemi
Foreningen er av sentralstyret i Dnlf den 1/1-07 godkjent som fagmedisinsk forening for spesialiteten medisinsk biokjemi.
Vedtektene er fastsatt av årsmøtet den 17/11-06 Godkjent av sentralstyret 22/3-07.