Skjema

Refusjon av reiseutgifter skal være avtalt med NFMB-styret i forkant av reisen. Det forutsettes kostnadsbevissthet ved gjennomføring av alle reiser. Se for øvrig Legeforeningens sentrale bestemmelser om dekning av utgifter til reise.

Dersom styret har lovet et bestemt beløp til f.eks. en arbeidsgruppe, kan arbeidsgruppen selv forvalte beløpet så lenge det brukes i henhold til det tiltenkte formålet. Det kan da sendes regning til kasserer uten forhåndsgodkjenning av NFMB styret. 

Du må vera medlem i NFMB og logga deg inn på Min side for å sjå reiserekningsskjemaet.