Norsk forening for medisinsk mikrobiologi

2022

Anbefalinger for implementering av pasientnær analysering (PNA) fra NFMM er nå publisert

Kvalitetsutvalget i Norsk forening for medisinsk mikrobiologi har utarbeidet anbefalinger vedrørende implementering og bruk av pasientnær analysering (PNA) innen det mikrobiologiske fagområdet. Se vedlegg nedenfor.
28. september 2022
publikasjoner
Publikasjoner (Foto; colourbox.com)