Norsk forening for medisinsk mikrobiologi

2022

Nordisk HIV & Virologi konferanse

Nordisk HIV & Virologi konferanse arrangeres i Stockholm 28-30 september 2022.
28. februar 2022
Stockholm
Stockholm Foto: colourbox.com

Nordisk HIV & Virologi konferanse arrangeres 28-30 september 2022 i Stockholm. Se link til konferansen for informasjon om program og registrering.