Systemene oppgraderes

Min Side og kurspåmelding vil være utilgjengelig fra fredag 22. januar kl. 16.00 og utover kvelden. Vi beklager ulempene dette medfører.

Norsk forening for medisinsk mikrobiologi

Aktuelt

Kurs for LIS 30. oktober: Evaluering, kvalitetsovervåking og tolking av laboratorieanalyser

Kurset gir en introduksjon til intern og ekstern kvalitetskontroll av biokjemiske analyser, metodevalidering ved etablering av nye analyser og etablering av referansegrenser og kliniske beslutningsgrenser.
9. august 2019

Kurset er godkjent for følgende spesialiteter medisinsk biokjemi, immunologi og transfusjonsmedisin, medisinsk genetikk, medisinsk mikrobiologi og klinisk farmakologi.

Tid: onsdag 30. oktober til og med fredag 1. november, 2019.

Sted: Sentralblokken, 3 etasje Haukeland universitetssykehus, Bergen. Kurset har plass til 30 deltakere.

Arrangør: UiB/Helse Bergen.
Påmelding til kursansvarlig Anne-Lise Bjørke Monsen på mail: almo@helse-Bergen.no

Kursavgift: 5000 kroner.

https://beta.legeforeningen.no/kurs/2019/5/33565/#tab1

Program

Program  

Dag 1: Implementere ny analyse i laboratoriet

9:30

Registrering

9:45

Introduksjon

10:45

Måleusikkerhet og analytisk variasjon

11:45

Biologisk variasjon og analytiske kvalitetskrav

12:30

Lunsj med oppgaver/diskusjon

13:30

Metodevalidering og metodeverifisering

14:45

Sammenligning av analysemetoder

15:30

Oppgaver/gruppearbeid

 

Dag 2: Kvalitetskontroll

8:30

Gjennomgang av oppgaver

9:30

Analytisk kvalitetskontroll, del 1

10:30

Analytisk kvalitetskontroll, del 2 

11:30

Analytisk kvalitetskontroll, del 3

12:30

Lunsj med oppgaver/gruppearbeid

14:30

Gjennomgang av oppgaver

15:15

Ekstern kvalitetskontroll

 

Dag 3: Tolkning av biokjemiske analysesvar

8:30

Beslutningsteori

9:30

Etablering av referanseområde

10:30

Aksjonsgrenser versus referansegrenser

11:30

Biokjemiske screeningprogram

12:00

Lunsj

13:00

Praktiske eksempler fra laboratoriet

14:00

Oppsummering

 

I tillegg har vi gleden av å tilby et akademisk kvarter á 15 min før de enkelte forelesningene.

 I medisinsk biokjemi dekker kurset følgende læringsmål:

Feilkilder

MBK-021

Ha god kunnskap om analytiske feilkilder og selvstendig kunne anvende kunnskapen i konkrete situasjoner.

MBK-022

Ha god kunnskap om preanalytiske og postanalytiske feilkilder, og selvstendig kunne anvende kunnskapen i konkrete situasjoner

Diagnostisk nøyaktighet

MBK-023

Ha god kunnskap om metoder for å vurdere diagnostisk nøyaktighet og selvstendig kunne anvende kunnskapen i konkrete situasjoner.

MBK-024

Ha god kunnskap om nomenklatur og måleenheter.

MBK-025

Beherske etablering av referansegrenser og kliniske beslutningsgrenser.

MBK-026

Ha god kunnskap om generell statistikk og tilstøtende emner som er sentrale for medisinsk biokjemisk laboratorievirksomhet. Selvstendig kunne benytte dette i laboratoriehverdagen, herunder sensitivitet og spesifisitet, prediktiv verdi, signifikante endringer, biologisk og analytisk variasjon samt Receiver Operating Characteristic kurve.

MBK-027

Ha kjennskap til prinsipper for biokjemisk screeningprogram, fordeler og ulemper. Ha kjennskap til screeningprogram av ulike pasientgrupper. 

Kvalitetskontroll

MBK-028

Ha god kunnskap om kvalitetsovervåkning av laboratorieanalyser og selvstendig kunne anvende kunnskapen i konkrete situasjoner.

MBK-029

Selvstendig kunne gjennomføre og vurdere resultater fra validering/verifisering inkludert bedømmelse av kliniske krav, sporbarhet, riktighet, presisjon, interferens, holdbarhet, samkjøring av instrumenter og kontrollsystem.

MBK-030

Ha god kunnskap om interne og eksterne analysekontrollsystemer og analytiske kvalitetskrav.

Organisering og drift av laboratoriet

MBK-033

Ha kjennskap til lover og forskrifter som regulerer medisinsk laboratorievirksomhet.

 

 

Implementere ny analyse i laboratoriet

MBK-039

Ha god kunnskap om implementering av ny analyse i laboratoriet og selvstendig kunne anvende kunnskapen i konkrete situasjoner.

MBK-040

Ha god kunnskap om vurdering av kostnad/nytte ved innføring av nye analyser i eget laboratorium.

MBK-041

Selvstendig kunne vurdere dokumentasjon fra instrument- og reagensleverandører, herunder metodebeskrivelser, pakningsvedlegg og klinisk nytteverdi.

MBK-043

Ha kjennskap til prissetting av analyser.