Norsk forening for medisinsk mikrobiologi

Aktuelt

Vårmøtet 2019

Årets vårmøte arrangeres av Infeksjonsmedisinsk avdeling ved OUS 13. og 14. juni.

De respektive foreningenes årsmøter holdes vanligvis i løpet av møtet.