Norsk forening for medisinsk mikrobiologi

Aktuelt

Vårmøtet avlyst

20. mars 2020

Vårmøtet i regi av Norsk forening for medisinsk mikrobiologi og Norsk forening for infeksjonsmedisin som etter planen skulle arrangeres 11.-12. juni i Bergen blir avlyst på grunn av koronasituasjonen.

Det er vanlig at årsmøtet i Norsk forening i medisinsk mikrobiologi avholdes i tilslutning til vårmøtet. Vi vil se på mulighetene for å arrangere årsmøtet (ikke vårmøtet) som et online-møte til høsten, avhengig av hvordan situasjonen utvikler seg.