Norsk forening for medisinsk mikrobiologi

Fag

Doktorgrader

Registrert her er dr.grader gjennomført fra og med 1999, av medlemmer av NFMM eller av personer ansatt ved, eller med sterk tilknytning til et medisinsk-mikrobiologisk laboratorium, og som er blitt meldt inn til NFMM web-ansvarlig.

Oversikt i omvendt kronologisk rekkefølge