Norsk forening for medisinsk mikrobiologi

Doktorgrader

Sammendrag Ørjan Samuelsen

Dr. scient Ørjan Samuelsen. Universitetet i Tromsø; veiledere Prof. Lars Vorland, Dr. scient Hilde Ulvatne, Dr. scient Kristin Hegstad Dahl.
15. november 2019

Resistens mot antimikrobielle peptider - en del av kroppens forsvar mot mikroorganismer

Antimikrobielle peptider er viktige elementer i immunsystemet. De er funnet i praktisk talt alle levende organismer. Rollen til antimikrobielle peptider er å beskytte mot invaderende mikroorganismer ved enten å drepe mikroorganismen eller aktivere andre deler av immunsystemet.  Det blir nå forsøkt å utvikle medikamenter basert på denne klassen av peptider. Hvordan bakterier beskytter seg mot antimikrobielle peptider og eventuell utvikling av resistens mot disse er derfor viktig.

Avhandlingen har studert hvordan Staphylococcus aureus beskytter seg mot lactoferricin B, et bovint antimikrobielt peptid som er aktivt mot mange forskjellige bakterier. Studiene har vist at Staphylococcus aureus har mange forskjellige mekanismer for å beskytte seg mot lactoferricin B. Blant annet er proteaser, og spesifikt proteasen HtrA er involvert i beskyttelsen. Studiene viser også at små koloni varianter, forårsaket av mutasjoner i gener involvert i produksjon av hemin, menadion eller thymidine, er resistente mot lactoferricin B. Små kolonivarianter er resistente mot aminoglykosider p.g.a. redusert opptak over cytoplasma membranen. Resistens mekanismen for lactoferricin B er forskjellig fra denne, da elektron mikroskopi viste at små koloni varianter inneholder mer lactoferricin B i cytoplasma enn normale S. aureus.

Videre har arbeidet vist at det er mulig å indusere resistens mot lactoferricin B og at dette kan føre til lav-gradig kryss-resistens mot andre antimikrobielle peptider og til en viss grad kryss-resistens mot pencillin G. Kryss-resistens er spesielt viktig å undersøke for antimikrobielle peptider som blir utviklet til bruk som medikamenter. Dette siden antimikrobielle peptider er en viktig del av kroppens immunforsvar.

Avhandlingen utgår fra Det medisinske fakultet, Universitetet i Tromsø, November 2005. Ørjan Samuelsen (f. 1974) fullførte master of science studiet ved University of Liverpool, England i 1999. Han har vært ansatt ved Mikrobiologisk avdeling, Universitetssykehuset Nord Norge siden 1999. Han er nå engasjert som post-doc ved Kompetansesenter for resistenspåvisning, Universitetssykehuset Nord-Norge. Studiene har vært finansiert av Universitetssykehuset Nord Norge og delfinansiert av Alpharma AS og Helse-Nord HF.