Implementering av NLK

Helseregionene planla at store deler av laboratorievirksomheten skal ha implementert NLK innen utgangen av 2015/starten av 2016.

Mange av svakhetene i selve kodeverket ble utbedret, og Norsk Helsenett har tatt ansvaret for å publisere kodeverket. I årets tariffoppgjør som gjelder for allmennleger med avtale, finansieres blant annet utarbeidelse av synonymordlister for analysene til bruk i de ulike EPJ-systemene for å sikre kvaliteten i visningen av prøvesvarene og prøvehistorikken.