Vinnere av Legeforeningens ærespris for infeksjonsmedisin og mikrobiologi, tidligere Schering-Plough prisen

Legeforeningens ærespris for infeksjonsmedisin og mikrobiologi deles ut til en infeksjonsmedisiner/mikrobiolog som gjennom forskning eller praktisk arbeid har gjort en betydelig innsats for kartlegging, forebygging, diagnostikk og/eller behandling av infeksjonssykdommer i Norge eller i utlandet.

Prisen ble innstiftet i 2007 og samtidig dannet NFIM og NFMM en felles priskomite. Prisen ble første gang delt ut i 2008. Prisen deles ut hvert år, annethvert år til et medlem av NFIM og annethvert år til et medlem av NFMM.

Forløperen til legeforeningens ærespris for infeksjonsmedisin og mikrobiologi var Schering-Plough prisen/seniorprisen.

Nedenfor følger listen over tidligere vinnere av Legeforeningens ærespris for infeksjonsmedisin og mikrobiologi/Schering-Plough prisen. Tilbake til 1995 baserer listen seg i stor grad på Pest-Postens rikholdige arkiv og omfatter både mikrobiologer og infeksjonsmedisinere. Forut for dette har vi, for mikrobiologenes vedkommende, fått tilgang til en oversikt laget av Inger Sofie Samdal Vik. Dessverre har vi ikke like god oversikt over infeksjonsmedisinere som bør hedres.

Dersom noen av våre medlemmer kan supplere eller korrigere listen, ber vi om at de tar kontakt.

Vi gratulerer alle tidligere vinnere!