Minner fra 48 år i mikrobiologiens tjeneste

Av J.A. Voss