FaMe

FaMe er en koordinerende gruppe som skal jobbe for å styrke fagets plass i Dnlf på tvers av de fagmedisinske foreningene.

FaMe består av Landsstyrerepresentantene fra de fagmedisinske foreningene. Siden de fagmedisinske foreningenes representasjon i Lansstyret er begrenset til 22, er FaMe satt sammen på samme måten. Susanne D. Gjeruldsen har vært NFMM sin representant til FaMe fra 2011-2013. År om annet holder FaMe et dagsseminar. I 2015 arrangeres dette sammen med lederne for spesialitetskomitéene, og skal handle om spesialitetsstruktur, læringsmål i turnus og kvalitetssikring i spesialisthelsetjenesten.