Norsk forening for medisinsk mikrobiologi

Utvalg og komiteer

Fag- og kvalitetsutvalget

På årsmøtet i NFMM 2018 ble det vedtatt at det tidligere Kvalitetsutvalget blir slått sammen med Fagutvalget til ett utvalg kalt Fag- og kvalitetsutvalget.

Informasjon om det nye utvalgets mandat og sammensetning finner du på siden til Fag- og kvalitetsutvalget.

Fram til 2018 hadde kvalitetsutvalget følgende mandat og medlemmer:

Kvalitetsutvalget skal skaffe relevant informasjon, koordinere og komme med veiledning vedrørende kvalitetssikringsarbeidet innen medisinsk mikrobiologi.

Legeforeningen sier: Kvalitetsutvalget skal utbre kunnskap om og initiere etablering av praksis innenfor kvalitetssikringsområdet i tråd med Legeforeningens generelle retningslinjer, tilpasset sitt spesielle fagområde. Utvalget har som målgruppe medisinsk personell innenfor sitt fagområde. 

Birgit Falk, birgit.margrethe.falch@unn.no
Elisabeth Toverud Landaas, eltlan@ous-hf.no
Inger Sofie Samdal Vik, inger.sofie.samdal.vik@fhi.no
Johanne Haugen, johanne.haugen@sykehuset-innlandet.no
Mina Øydis Høye, oydmin@vestreviken.no
Åshild Marvik-Rødland, aamarv@siv.no