Fag- og kvalitetsutvalget

På årsmøtet i NFMM 2018 ble det vedtatt at det tidligere Kvalitetsutvalget blir slått sammen med Fagutvalget til ett utvalg kalt Fag- og kvalitetsutvalget.

Kvalitetsutvalget skal:

  • Holde oversikt over det som eksisterer av kvalitetsarbeid innen medisinsk mikrobiologi
  • Holde kontakt med de eksisterende miljøene innen kvalitetsarbeid
  • Vurdere behov for øvrige kvalitetssikringstiltak
  • Sørge for at det jevnlig arrangeres fagmøter i medisinsk mikrobiologi, ca hvert annet år

Det foreslås at medlemmende fra det tidligere Fagutvalget inngår i Kvalitetsutvalget, da Kvalitetsutvalget nå vil følge opp fagmøter, og slike møter kun tenkes avholdt hvert annet år.

LIS i KU skal inntil videre utgjøre FuNFMM og skal oppnevne LIS til spesialistkomitéen.

Komiteens medlemmer