Systemene oppgraderes

Min Side og kurspåmelding vil være utilgjengelig fra fredag 22. januar kl. 16.00 og utover kvelden. Vi beklager ulempene dette medfører.

Norsk forening for medisinsk mikrobiologi

Utvalg og komiteer

Fag- og kvalitetsutvalget

På årsmøtet i NFMM 2018 ble det vedtatt at det tidligere Kvalitetsutvalget blir slått sammen med Fagutvalget til ett utvalg kalt Fag- og kvalitetsutvalget.

Informasjon om det nye utvalgets mandat og sammensetning finner du på siden til Fag- og kvalitetsutvalget.

Fram til 2018 hadde kvalitetsutvalget følgende mandat og medlemmer:

Kvalitetsutvalget skal skaffe relevant informasjon, koordinere og komme med veiledning vedrørende kvalitetssikringsarbeidet innen medisinsk mikrobiologi.

Legeforeningen sier: Kvalitetsutvalget skal utbre kunnskap om og initiere etablering av praksis innenfor kvalitetssikringsområdet i tråd med Legeforeningens generelle retningslinjer, tilpasset sitt spesielle fagområde. Utvalget har som målgruppe medisinsk personell innenfor sitt fagområde. 

Birgit Falk, birgit.margrethe.falch@unn.no
Elisabeth Toverud Landaas, eltlan@ous-hf.no
Inger Sofie Samdal Vik, inger.sofie.samdal.vik@fhi.no
Johanne Haugen, johanne.haugen@sykehuset-innlandet.no
Mina Øydis Høye, oydmin@vestreviken.no
Åshild Marvik-Rødland, aamarv@siv.no