Medisinsk arbeidsgruppe for smittevern i spesialisthelsetjenesten (MASS)

Gruppa skal på vegne av Norsk forening for infeksjonsmedisin (NFIM) og Norsk forening for medisinsk mikrobiologi (NFMM) arbeide for å bedre legers faglige kompetanse og arbeidsforhold når det gjelder smittevern/infeksjonskontroll i helseinstitusjoner.

Dette gjøres gjennom faglige møter/seminarer, skriftlig informasjon og gjennom arbeid for å bedre tilbudet på videre- og etterutdanning innenfor dette fagområdet. Likeså skal det arbeides for at tilstrekkelige ressurser blir avsatt til smittevernlegearbeid (personnell, tid, økonomi osv.)

MASS arrangerer en faglig samling for smittevernansvarlige leger fra sykehus og andre interesserte leger minimum en gang i året, fortrinnsvis i forbindelse med Norsk forum for sykehushygiene sitt årlige faglige seminar.

MASS samarbeider med Norsk forum for smittevern i helsetjenesten og andre instanser og interessegrupper som arbeider innenfor det samme fagfeltet.

NFMM sine representanter til MASS:

profilbilde
Andreas Radtke
profilbilde
Dorthea Oma