Nettundervisningsutvalget

Nettundervisningsutvalget har ansvar for den faglige planleggingen av nettundervisning i medisinsk mikrobiologi. Dette innebærer å fastlegge program/ emneliste samt å skaffe foredragsholdere og møteledere.

Nettundervisningen skal være av en slik karakter at den kan supplere utdanningsinstitusjonenes internundervisning i henhold til spesialistreglenes generelle bestemmelser § 9.

Utvalgets medlemmer

profilbilde
Truls Leegaard
profilbilde
Heidi Johanne Espvik
profilbilde
Eivind Lilleås