NSCMID, UEMS, APMIS mm

NFMM er representert i ulike internasjonale organer ved blant annet å ha fast styrerepresentant i Nordic Society for Clinical Microbiology and Infectious Diseases (NSCMID), ved å være representert i European Union of Medical Specialists (UEMS) og i Wiley-tidsskriftet Acta Pathologica, Microbiologica et Immunologica Scandinavica (APMIS) som har IF-faktor på over 2.

NSCMID (Nordic Society for Clinical Microbiology and Infectious Diseases), tidligere Scandinavian Society for Antimicrobial Chemotherapy (SSAC). Hovedmålesetningen er å fasilitere kunnskap innenfor infeksjonsmedisin og mikrobiologi i Norden. Nordic-AST er en arbeidsgruppe under denne foreningen. NSCMID har utarbeidet en applikasjon for å kunne holde seg oppdatert innen et ønsket felt. Truls Leegaard overtok høsten 2021 som NFMM-representant i NSCMID board etter Jan Egil Afset. I tillegg er det forventet at leder av NFMM stiller på på det årlig NSCMID-møtet, for fellesdiskusjoner mellom de nordiske foreningslederne og NSCMID board.

UEMS (European Union of Medical Specialists). NFMM er representert i seksjon for medisinsk mikrobiologi. Truls Leegaard er norsk representant, og er i tillegg utnevnt til medlem i styret i denne seksjonen, samt til seksjonens representant i seksjon for infeksjonsmedisin. Hovedfokus for arbeidet er å definere felles krav til spesialistutdanningen. 

MJC-IC (Multidisciplinary Joint Committee in Infection Control) utgår fra UEMS og jobber for en standardisert opplæring innen smittevern (infection prevention and control) i Europa, slik at både mikrobiologer og infeksjonsmedisinere kan få solid kompetanse på dette feltet og jobbe på tvers av landegrenser. MJC-IC ble etablert i 2018 og Maria Vandbakk Ruther representerer Norge. Møtererferater og rapport fra Maria finner du til høyre.

APMIS (Acta Pathologica, Microbiologica et Immunologica Scandinavica) har siden 1924 blitt publisert ved de skandinaviske foreningene for medisinsk mikrobiologi, immunologi og patologi. APMIS sitt hovedsete er i København. Styret i APMIS (Scandinavian Board of Editors) er satt sammen av redaktører oppnevnt av de ulike medlemsorganisasjonene. Styret velger sjefsredaktør(er) (Editor(s)-in-Chief), som for tiden er Elisabeth Ralfkiær og Bodil Norrild. Norsk mikrobiologi har i en årrekke vært representert ved Halvor Rollag, men stafett-pinnen ble i 2014 overlevert til Arnfinn Sundsfjord. Tore Elling Ulvestad er immunologi-representant. APMIS sine statutter er vedlagt til høyre.

APMIS er et anerkjent tidsskrift, med impact factor på over 2 (per oktober 2015)) og publiserer fagfellevurderte kasuistikker, orignalartikler og oversiktsartikler innenfor fagområdene patologi, mikrobiologi og immunologi. APMIS ble betydelig modernisert i 2004. Innsending av manuskripter og all korrespondanse knyttet til dette, foregår nå elektronisk i regi av Wiley. NFMMs medlemmer oppfordres herved til både å følge med på dette tidsskriftet og til å benytte det ved publisering av egne artikler.

NFMM er i tillegg affiliated society i European Society for Clinical Microbiology and Infectious Diseases ESCMID, og i Federation of European Societies for Chemotherapy and Infections FESCI.