Norsk forening for medisinsk mikrobiologi

Utvalg og komiteer

Spesialitetsrådet

Spesialitetsrådet oppnevnes av Sentralstyret etter forslag fra de fagmedisinske foreningene/spesialitetskomiteene. Inger Sofie Samdal Vik har vært medlem fra NFMM i dette rådet i flere år.
18. november 2019