Spesialitetsrådet

Spesialitetsrådet oppnevnes av Sentralstyret etter forslag fra de fagmedisinske foreningene/spesialitetskomiteene. Inger Sofie Samdal Vik har vært medlem fra NFMM i dette rådet i flere år.