Vårmøtet NSNM 2.-4. juni 2023 i Trondeim

Påmelding til Vårmøtet NSNM 2.-4. juni 2023 i Trondheim er åpnet!
Bilde av Trondheim by.
Foto: Colourbox.com

Vi minner om at LIS som bidrar med poster/ foredrag kan søke om reisestipend fra NFNM. Frist for innsendelse av abstract til NSNM er 1. april 2023

Meld deg på.