Vårmøtet NSNM 24. - 26. mai 2024 i Fredrikstad

Vårmøtet NSNM arrangeres 24. - 26. mai 2024 i Fredrikstad.
Bilde av Fredrikstad by.
Foto: Colourbox.com

Vi minner om at LIS som bidrar med poster/ foredrag kan søke om reisestipend fra NFNM. Frist for innsendelse av abstract til NSNM er 1. april 2024.

Lenken til påmelding blir lagt ut primo 2024.