Nukleærmedisinsk sesjon på Radiologenes høstmøte i Oslo, torsdag 27.10.22

Rune Sundset (UNN), Boel Johnsen (HUS), Mona-Elisabeth Revheim (OUS) og Anders Hodt (OUS) holdt foredrag under Nukleærmedisinsk sesjon på Radiologenes høstmøte torsdag 271022.
Foredragsholdere radiologisk høstmøte.
Fra venstre: Eivor Hernæs (leder NFNM), Mona-Elisabeth Revheim (OUS), Anders Hodt (OUS), Boel Johnsen (HUS), Rune Sundset (UNN) og Hilde Feiring Phillips (styremedlem NFNM). Foto: privat

Eivor Hernæs og Hilde Feiring Phillips ledet Nukleærmedisinsk sesjon på Radiologenes høstmøte torsdag 271022 kl. 08.30-10.00.

8:30 – 8:50          Rune Sundset   «Persontilpasset medisin – ny nasjonal strategi»

8:50 – 9:10          Boel Johnsen «Fra diagnostikk til terapi - teranostikk»

9:10 – 9:30          Mona-Elisabeth Revheim «PET nyhet – er FAPI den nye FDG?»

9:30 – 9:50          Anders Hodt «Hjertediagnostikk ved nukleærmedisin»

9:50 – 10:00        Diskusjon

 

 

Rune Sundset ved UNN.
Rune Sundset (UNN). Foto: privat
Boel Johnsen.
Boel Johnsen (HUS)
Mona-Elisabeth Revheim
Mona-Elisabeth Revheim (OUS).
Anders Hodt
Anders Hodt (OUS)