Paneldebatt om ny nasjonal kreftstrategi under Arendalsuka 2022

Rune Sundset (UNN) deltok i paneldebatten om varslet ny nasjonal kreftstrategi i 2024, under Arendalsuka 2022.
Paneldebatt Arendalsuka 2022.
Paneldebatt om fremtidens kreftbehandling under Arendalsuka 2022. Foto: Privat

Regjeringen har varslet at de vil legge frem en ny nasjonal kreftstrategi i 2024. Rune Sundset (leder av PET-senteret i Tromsø) deltok i en paneldebatt som diskuterte ambisjoner Norge bør ha for fremtidens kreftbehandling. Debatten fikk bl.a. fram hvilke konsekvenser en økende grad av spesialisering av kreftdiagnostikk- og behandling og persontilpasset medisin har for ønsket om en mer desentralisert kreftbehandling. Nukleærmedisin vil, i økende grad, prege fremtidens presisjonsmedisin og den persontilpassede behandlingen.

I tillegg til Rune Sundset deltok Karl Kristian Bekeng (Statssekretær (Ap), Helse- og omsorgsdepartementet), Thomas Axelsen (Leder samfunnspolitisk seksjon, Kreftforeningen), Daniel Heinrich (Leder og overlege, Norsk Onkologisk Forening og Sykehuset Innlandet HF) og Fredrik Altmeier (Administrerende direktør, Siemens Healthineers).