Sanjana Dontala er nyoppnevnt EJD representant for yngre leger i nukleærmedisin i Europa

Sanjana Dontala er nylig unevnt som European Junior Doctors (EJD) sin representant for yngre leger i nukleærmedisin i Europa.
Bilde av Sanjana Dontala
Sanjana Dontala, konstituert overlege ved Senter for nukleærmedisin og PET ved Haukeland Universitetssjukehus. Foto: privat

Sanjana Dontala er nylig unevnt som European Junior Doctors (EJD) sin representant for yngre leger i nukleærmedisin i Europa.

Torjan Haslerud (seksjonsoverelege ved Nukleærmedisinsk avdeling Stavanger Universitetssykehus) er representant for norsk nukleærmedisin i UEMS.