Norsk forening for nuklærmedisin og molekylær avbildning

Nyheter

Stipend til LIS ved NSNM 2018

Stipend til tre leger i spesialisering som deltok med poster eller fritt foredrag under årets Vårmøte i nukleærmedisin.
4. juni 2018
Leder i Styret i Norsk forening for nukleærmedisin og molekylær avbilding Mona-Elisabeth Revheim sammen med LISene som fikk tildelt stipend.
Leder i Styret i Norsk forening for nukleærmedisin og molekylær avbilding Mona-Elisabeth Revheim sammen med LISene som fikk tildelt stipend.

I år som i fjor ønsket Styret i Norsk forening for nukleærmedisin og molekylær avbilding å gi stipend som dekket reise og kursavgift til årets Vårmøte i nukleærmedisin til opptil fire leger i spesialisering som deltok med poster eller foredrag under årets Vårmøte.

Det var tre leger i spesialisering som fikk tildelt stipend etter å ha bidratt med hver sin poster under Vårmøtet. De som mottok stipend var Ida Fosseide (LIS ved Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø) for sin poster «Kasuistikk: Opptak av radioaktivt jod og FDG i funksjonelt ovarium hos en premenopausal kvinne med papillær thyreoideacancer», Kristine Amlie (LIS ved Oslo Universitetssykehus) for sin poster «Fokal akkumulasjon av 18-F FACBC ved veneklaffer» og Joel Olsson (LIS ved Oslo Universitetssykehus) for sin poster «Unødvendig strålebelastning av øyelinsen ved 18F-FDG PET/CT».