Norsk forening for nukleærmedisin og molekylær avbildning

Radforsk

RadForsk er NoRaFos forskningsinstitutt. Formålet er å stimulere til økt og bedre radiologisk og nukleærmedisinsk forskning.
1. august 2018

Dette er nedfelt i vedtektene som flere ulike tiltak: stimulere gruppe I og II sykehusene til økt forskningsaktivitet, gi norske radiologer og nukleærmedisinere oppstartshjelp i forskning og søknader til forskning, opprette og vedlikeholde stipendiat- og veiledernettverk, bidra til økt samarbeid mellom universitetssykehusene om forskning, økt kontakt med nasjonale- og internasjonale forskningsinstusjoner, følge opp initiativ fra forskningskomiteen i ESR (RadForsks leder er medlem) samt bidra til å sette forskning i fokus på Høstmøtet.

RadForsk har ledet arbeidet med NoRaFos strategi- og handlingsplan for forskning og er ansvarlig for å arrangere NoRaFos kurs om radiologisk forskning.

Styreorganisering per 23.03.2014
Leder Nils Einar Kløw
Nestleder Karen Rosendahl
Regnskap Erik Magnus Berntsen
Vitenskapelige saker radiologi Turi Olene Dalaker
Vitenskapelige saker nukleærmedisin Mona-Elisabeth Revheim

Repr Radiologforeningen Gaute Hagen
Repr Radiologforeningen Per Kristian Hol