Norsk forening for otorhinolaryngologi, hode- og halskirurgi

2020

Høstmøtet 2020

Årets høstmøte arrangeres i år som webinar.
Torsdag 22. oktober 09 - 16 og fredag 23. oktober kl 09 - 16.

Nærmere opplysninger kommer!
2. juli 2020