Norsk forening for otorhinolaryngologi, hode- og halskirurgi

2022

Førerkortforskrift for søvnsykdommer oppdatert

6. september 2022
hd1

Veiledning til helsekrav til førerkortforskriften ble oppdatert. Det presiseres at påtrengende søvnighet skal foreligge før paragraf 23 eller 24 er gjeldende.

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/forerkortveileder/sovnsykdommer-23-24