Norsk forening for otorhinolaryngologi, hode- og halskirurgi

Møter 2015

NAS 20 16 - Trondheim 11. - 14.sept

Det nå er åpnet for påmelding til NAS 2016 (Nordisk Audiologisk Selskap), 11.-14. september 2016 i Trondheim med frist for abstract 1.mai og frist for tidlig påmelding 2.juni.
30. september 2015

Påmelding via hjemmesiden www.naskongress.com. Informer om at NAS 2016 ansees som audiologisk utvalg sitt etterutdanningskurs for 2016.