Høstmøtet for Norsk Forening for Otorhinolaryngologi og Hode-Hals-Kirurgi 2017

Grand 26. - 28.oktober - 17

Kjære medlemmer!

 

Styret har gleden av å invitere til årets Høstmøte som holdes på Grand Hotell i Oslo torsdag 26.-lørdag 28.oktober. Møtet starter kl 1200 torsdag 26.oktober.


Årets Leegaardforelesning er til minne om Per Møller og vil bli holdt av hans gode venn og kollega Dr. David Moffat fra Cambridge, UK. Tema for hans forelesning er "Evidence based vestibular schwannoma management: Long term surgical outcome in over 1000 cases and three decades". I år vil Leegaardforelesningen pga Dr. Moffats øvrige reiseprogram holdes lørdag formiddag kl 1100.


Vi har planer om en sesjon om klipping av tungebånd på fredag formiddag. Her vil Solveig Holmsen fra Nasjonalt Kompetansesenter for amming og ØNH-spesialist Amelie Bjørlin fra Danderyds ØNH-klinikk i Stockholm delta. Vi jobber også med å få en norsk ØNH-lege til å ha et innlegg, og det vil bli fokusert på både ammeproblemer og uttalevansker pga stramt tungebånd.
 
Årsmøtet avholdes fredags ettermiddag. Innkalling og saksliste kommer på foreningens nettsider og på epost. 


Banketten er fredag kveld på Grand og vi håper flest mulig pusser pensko og pynter seg og møter opp på banketten, gjerne med ledsager. Det er selvfølgelig mulig å komme på banketten selv om man ikke har anledning til å delta på selve møtet.
 
Husk søknadsfristene for både forskningsstipend og klinisk stipend som i år er 1.oktober.
Du finner informasjon om søknader til klinisk stipend og forskningsstipend på foreningens nettsider.
 
Abstracts sendes til sekretær Bianca Lorntzsen på biancalor@gmail.com med kopi til leder Elin Myrvoll på    elin-my@online.no. Frist for innsending av abstract er 1.oktober. Vi ønsker frie foredrag fra både sykehusleger, avtalespesialister og private spesialister, og oppfordrer medlemmene til å dele sine kliniske erfaringer, forskningsprosjekter eller annet fra jobbhverdagen ila høstmøtet. Vi ber om at man benytter skjemaet som ligger på våre nettsider for innsending av abstract. Minner om at alle må oppgi interessekonflikter ved innsending av abstract.
 
Påmelding til Høstmøtet gjøres via foreningens nettsider, eller ved å følge denne lenken:

 

http://gyroconference.event123.no/ON/HostmoteONH2017/

Påmelding til kun bankett gjøres via den samme lenken, og da velger du egen kategori for kun bankett.

 
  
På vegne av styret, 
Elin Myrvoll, Leder