Norsk forening for otorhinolaryngologi, hode- og halskirurgi

Allergologi, slimhinne

Allergi i øre-nese-hals

(Rinologisk utvalg/utvalg for kvalitetssikring ØNHF 2011).

Med allergi forstår vi en immunologisk betinget overømfintlighetsreaksjon i nesens slimhinner. Den er IgE-mediert gjennom en type 1-reaksjon. Reaksjonen sees oftest i neseslimhinnen og conjunctiva, men kan også forekomme i svelg, øretube og larynx. Allmennsymptomer i form av tretthet, uopplagthet, og nedsatt sosial, skolemessig og yrkesmessig kapasitet sees også ofte. I overkant av 20 % av befolkningen har allergisk rhinitt (Rinologisk utvalg/utvalg for kvalitetssikring ØNHF 2011).

Diagnose:

Baserer seg på anamnesen. Typiske nesesymptomer er nesetetthet, neserenning, nysing og kløe. Øyesymptomer i form av kløe og tåreflod sees hos ca. 80 % av pasientene. En del kan også ha kløe, hevelse i halsen og heshet. Anamnesen er karakteristisk og oftest diagnostisk ved allergisk rhinitt. Diagnosen kan bekreftes eller avkreftes med prikktest, serologiske prøver og provokasjonsprøver.


Behandling:

Valg av behandling avhenger av varighet og alvorlighet av symptomene. Det viktigste er å unngå kontakt med allergener og irritanter i den grad det er mulig. Dersom dette ikke er tilstrekkelig er antihistaminer, lokale nasale steroider og leukotrienantagonister gode alternativer. Hyposensibilisering kan overveies ved livskvalitetsreduserende symptomer på tross av optimal symptomlindrende behandling.