Bronkoskopi - rigid

(Laryngologisk utvalg/utvalg for kvalitetssikring ØNHF 2011).

Inspeksjon av bronkiene ved hjelp av stive/rigide skop.

Indikasjoner for bronkoskopi:

  • Malignitetssuspekte forandringer
  • Hemoptyse
  • Hoste
  • Residiverende pneumonier
  • Hilusforstørrelser
  • Fremmedlegeme
  • Trauma mot luftveiene - ruptur?
  • Bronkialtoilett


Diagnostikk:

Ved de fleste europeiske og amerikanske klinikker gis opplæring i så vel rigid som fleksibel bronkoskopiteknikk. Overlapps- og apikale underlappsbronkialgrener som er vanskelig tilgjengelige med stivt skop kan lettere undersøkes med fleksibel teknikk. Fjerning av fremmedlegemer, spesielt hos barn, må kunne gjøres med stivt skop. Dette er også det vanlige fortsatt hos voksne, der dog spesialutstyr har gjort det mulig å fjerne fremmedlegemer fra nedre luftveier med fleksibel teknikk.

Utrustning og teknikk:

Bronkoskopi kan i akutte situasjoner være nødvendig å gjøre med pasienten i en vanlig seng, men ellers skal det gjøres på operasjonsbord med full tilgang til anestesiutstyr og muligheter til resuscitasjon. Puls, BT og EKG bør følges på monitor. Tilgang til røntgengjennomlysning er en fordel. Rigide bronkoskop er tilgjengelige i mange kalibre. 7 - 9 mm skop er oftest passende for voksne, mens mindre størrelser ned til 3 mm i diameter er tilgjengelige for barn. Bronkoskopet skal også ha separat inngangsport som muliggjør administrasjon av oksygen og anestesigass. 0°, 90° og 30° og helst 70° optikk skal være tilgjengelig, tilpasset det anvendte bronkoskopet.

Bronkoskopien kan gjøres i slimhinneanestesi, med anvendelse av overflateanestesi - Xylocain-spray innen munnhule, svelg og introitus laryngis. Her anvendes med fordel 4% xylocainløsning ned mot larynxområdet. En 2% xylocainløsning kan deretter anvendes for bronkialtreet. Til slutt 4% oppløsning ispedd med saltvann. En teknikk for lokalanestesi er injeksjon av anestesimiddel med nål via membrana cricothyreoidea. Når det gjelder generell anestesi, finnes flere insufflasjonsmetoder, bla. Jet-teknikk (Sanders) eller HFPPV-teknikk, dvs. High Frequency Positive Pressure Ventilation Technique. (Sjöstrand).

Ved bronkoskopien kan cytologi tas fra bronkiene enten med bomullsdott eller børste. Bronkialskyllingsvæske kan samles både for cytologi og annen cellebestemmelse. Biopsier kan tas fra ulike deler av bronkialtreet. Spesialinstrument med vinklet optikk og fleksible tenger tillater biopsitaking under visuell observasjon fra overlappsbronkier og den apikale underlappsbronkus.

Kontraindikasjon mot bronkoskopi:

Dislokasjon i cervikalcolumna kan eventuelt nødvendiggjøre fleksibel skopi. Nylig gjennomgått hjerteinfarkt er kontraindikasjon, da man i samband med ulike former av skopier nesten alltid får vasovagal påvirkning.

Komplikasjoner:

Blødning kan oppstå ved biopsering fra lettblødende tumores eller karmisdannelser. Man bør være forberedt på å kunne stoppe blødning med tamponering eller ved å stenge en del av bronkialtreet med mindre ballonger. Ved biopsitaking langt perifert og transbronkielt kan f.eks. ved sarkoidose også pneumothorax oppstå. Dette kan også skje hvis ventilasjonen er for kraftig og man får en “trapping” av luft p.g.a. dårlig retur-luftstrøm. Dette bør man spesielt være oppmerksom på hos små barn. I verste fall kan bilateral pneumothorax oppstå. Såvel bronkoskopist som anestesiolog må da tenke på denne diagnose, som sikres ved auskultasjon og som behandles ved at grove nåler stikkes inn i lungesekkene på begge sider, slik at lungene får ekspandere med hjelp av overtrykksventilasjon.