Norsk forening for otorhinolaryngologi, hode- og halskirurgi

Laryngologi/skopier

Fiberbronkoskopi og fiberøsofagoskopi

(Laryngologisk utvalg/utvalg for kvalitetssikring ØNHF 2011).

Indikasjoner: 

Fiber-bronkoskopi og fiber-øsofagoskopi er nesten utelukkende diagnostisk prosedyrer. Blokking av øsofagus er stort sett den eneste behandlingsprosedyre utført med fleksibel skopi. Fjerning av fremmedlegemer kan utføres med fiberskop, men dette er kun praktisk i få tilfeller. Da fiberskopier er prosedyrer med svært liten risiko for komplikasjoner, kan en være liberal med indikasjonsstillingen. Aldersmessig er det ingen øvre eller nedre grense for å utføre fiberskopier, men dette avgjøres individuelt i hvert tilfelle. Likeledes er røntgenundersøkelse nødvendig før skopier. Enhver mistanke om patologi i bronkialtreet eller i øsofagus kan være indikasjon for å utføre fiberskopier.

Prosedyrer

Premedisinering: 

Ikke rutinemessig premedisinering. Evt. diazepam (5-10 mg p.o.) som premedisinering ved nærmere indikasjon. IV kanyle settes inn før skopien på de fleste pasientene, og diazepam IV gis i støt ved behov. Ingen slimreduserende eller hostedempende medisinering rutinemessig.

Anestesi: 

Rutinemessig spray-anestesi (40 mg/ml) i munn/nese/pharynx som eneste anestesi ved øsofagoskopi. Ved bronkoskopi setter vi i tillegg ned slimhinne-anestesi  (20 mg/ml) gjennom skopet i larynx og i trakea og bronkier under prosedyren.

Monitorering:

  • IV kanyle settes stort sett på alle pasienter før skopien.
  • Blodtrykk og hjerterytme kan monitoreres under skopien, og dette er indisert hos pasienter med kjent hjertesykdom.
  • EKG-monitorering ikke rutinemessig, men kan være indisert hos pasienter med kjent hjertesykdom.

Prøvetakning: 

Cytologisk prøvetakning (børste/skylleprøver) gir minimal komplikasjonsrisiko. Biopsitakning gir også liten komplikasjonsfare, (p.g.a. størrelsen på tengene),  men besværlige blødninger kan forekomme, og i bronkialtreet kan relativt små blødninger være vanskelige å kontrollere og bli kritiske.

Observasjon etter skopien: 

Rutinemessig beholdes pasientene ved poliklinikken i en time etter skopien. Denne perioden kan forlenges avhengig av pasientstatus, bruk av premedisinering etc.

Opplæring: 

Opplæring i skopivirksomhet krever tilgang til sideskop eller TV monitorering.