Norsk forening for otorhinolaryngologi, hode- og halskirurgi

Laryngologi/skopier

Fremmedlegemer i larynx

(Laryngologisk utvalg/utvalg for kvalitetssikring ØNHF 2011).

Årsak: Skarpe og kantete gjenstander som stikker inn i slimhinnen supraglottisk.
Store, irregulære og bløte gjenstander som blir liggende i stemmespalten (larynxspasme). Gress og lignende subglottisk.

Symptomer:

Hosting, heshet, afoni, respirasjonsbesvær, smerter ved fonasjon og svelging.

Undersøkelser:

  1. Indirekte laryngoskopi.
  2. Direkte laryngoskopi (lupe‑ og fleksibel laryngoskopi). Små fremmedlegemer kan skjules i ventriculus eller subglottisk.
  3. Halsrøntgen (lateralt) ved mulig røntgentette fremmedlegemer. Tynne, flate gjenstander sitter vanligvis fast anteroposteriort (sagittalt). I øsofagus sitter derimot tynne flate gjenstander i coronalplanet.

"Cafe coronary"

Et hyppig fremmedlegeme i larynx er en matbit, ‑ spesielt hos alkoholpåvirkede. Dette kan utløse larynxspasme med okklusjon av luftveiene og mors.

Behandling:

  1. Manuelt.
  2. Macintosh laryngoskop og Magills tang.
  3. Anterior commisure laryngoskop og krokodilletang.
  4. Standard Jackson laryngoskop og krokodilletang.
  5. Heimlich manøver.
  6. Coniotomi.
  7. Trakeotomi.


Banking i ryggen kontraindisert. Kan konvertere et hypofarynxfremmedlegeme til et trakeo-bronkialt fremmedlegeme.

Ofte er det nødvendig med generell anestesi. Ved obstruktive og ikke obstruktive fremmedlegemer kan larynxspasmer gjøre det nødvendig med trakeotomi i lokalanestesi før fremmedlegemet fjernes i generell anestesi (ventilering og eventuell anestesi gjennom stoma).