Norsk forening for otorhinolaryngologi, hode- og halskirurgi

Laryngologi/skopier

Hypofarynxdivertikkel (Zenkers diverticulum)

(Laryngologisk utvalg/utvalg for kvalitetssikring ØNHF 2011).

Forekommer vanligvis hos eldre. Det foreligger en kombinasjon av svakhet av Killians triangel og kraftig kontraksjon av øvre øsofageale sfinkter (U.E.S.).

Kardinalsymptomer: 

Dysfagi (regurgitering, kvelningssymptomer, aspirasjon og kronisk hoste).

Diagnose: 

Bekreftes ved røntgen-us. (Bariumkontrast).

Behandling: 

Utelukkende kirurgisk. Den nå aktuelle metode er endoskopisk divertikulotomi ad modum Holdinger og Benjamin (1987). Hensikten med operasjonen er ikke å fjerne divertikkelet. Det skal derimot ikke forsøkes. Den anteriøre veggen skal kun gjøres lavere. I praksis gjør man en dorsal myotomi av m. cricopharyngeus. Dette hindrer aspirasjon ved svelging. Innholdet i sekken renner over i proximale del av øsofagus nedenfor nivået til m. cricopharyngeus.

Instrumenter:

  • Divertikuloskop (firma Karl Storz). Skopet er videre proximalt (35x22 mm) og tillater binoculært syn gjennom operasjonsmikroskop med 400 mm linse. Skopet har fiberoptisk lys og røkfjerningskanal. Håndgrepet stabiliserer skopet som ved vanlig mikrolaryngoskopi.
  • Isolert sug til diatermi.
  • C02 laser.

Teknikk: 

Vanlig generell anestesi og relaksering. Intubering oralt med tube beregnet på laserkirurgi. Tuben skal være en til to størrelser mindre enn vanlig for å lette endoskopien. Først nedføring av hypofaryngoskop i divertikkelet for å fjerne sekret og divertikkelinnhold samt utelukke karsinom i slimhinnen. Eventuelt nedleggelse av nasogastrisk ernæringssonde. Divertikuloskopet føres så ned med anteriøre leppe i øsofagus og posteriøre leppe i divertikkelet. Problemer kan oppstå hvis pasienten har egne tenner og cervikale osteofytter. I spalten mellom skopleppene ser man septum med m. cricopharyngeus. Benytt operasjonsmikroskop med 400 mm linse. Sjekk standard sikkerhetsforskrifter for laserkirurgi (C02 laser). Benytt laserstråler 5‑10 W med spotsize på 1,5 mm ‑ altså noe defokusert for å minske blødning. Septum med m. cricopharyngeus deles i midten i en lengde på 2‑3 cm. Man ser tydelig muskelfibrene retrahere lateralt. Dersom dypere deling av septum er nødvendig, gjøres dette i en senere seanse (mediastinittfare). Eventuell blødning stoppes med defokusert laserstråle, elektrokauter eller gelfoam. Antibiotikabehandling per‑ og eventuelt postoperativt.

Klare væsker gis pr. os etter (24) 48 timer. Bløt mat etter 5 dager.

Postoperativ overvåking: 

OBS feber, brystsmerter, tachycardi og subkutant emfysem. Det er lav insidens av komplikasjoner.