Neoplasmer ytre øre

(Otologisk gruppe/utvalg for kvalitetssikring ØNHF 2011).

Benigne og maligne svulster utgående fra strukturer i det ytre øre inklusive øregangen. Differensialdiagnose: Medfødte anomalier som for eksempel preaurikulær cyste/fistel og aksessorisk brusk.

Diagnose:

Baseres på klinisk undersøkelse og histologi. Ved eksostose vurderes eventuelt CT, som tas hvis operasjon overveies. Uttalt ømhet er typisk for chondrodermatitis nodularis helicis, som kan misoppfattes som et neoplasme.

Supplerende undersøkelser:

Vanligvis ikke. Dog ved forandringer i øregangen som polypp/eksostose: Vurdere CT. Kasus for ørekirurg? Vær obs. på muligheten for øregangscholesteatom.

Behandling:

A: Benigne neoplasmer: Observasjon, eventuelt ekstirpasjon

B: Maligne neoplasmer : Vanligst: Basaliom, plateepitelkarsinom. Histologi nødvendig, eventuelt ved primær prøveeksisjon. Viktig å sikre fullstendig ekstirpasjon med nødvendig grad av ørereseksjon under  hensyn til bevaring av øret i den grad tilstanden gjør det forsvarlig. Obs. lymfeknutespredning ved plateepitelkarsinom. Obs. plateepitelkarsinom i øregangen, som krever omfattende tinningbensreseksjon. Andre maligne svulster ses sjelden.

Komplikasjoner:

Blødning, infeksjon. Vanlig postoperativ sårkontroll. Inngrep på ytre øre gjøres i lokalanestesi, gjerne med adrenalintilsats, hos barn i generell anestesi.

Oppfølging:

Avhengig av histologi. Unødvendig ved benign tilstand, alltid nødvendig ved premaligne og maligne tilstander.