Spyttkjertelkreft

(Utvalg for hode-halskreft/utvalg for kvalitetssikring 2011).

Ved kreft i spyttkjertler er mer enn 2/3 eldre pasienter. Median alder er 64 år ved diagnosetidspunktet. 85 % av maligne svulster er lokalisert i gl. parotis, 14 % i gl. submandibularis pluss eventuell annen lokalisasjon (munnhule, svelg, buccalt), < 1 % lokalisert til gl. sublingualis. Viktige symptomer ved diagnose er pareser i n. facialis-gebetet, ansiktsmerter og kjevesperre. 

spyttkjertelkreft.jpg.png

Radiologiske undersøkelser: Ultralyd. CT munnhule, kjeve og collum.
MR ansikt/collum; MR-scan anbefales i de fleste tilfeller som beste modalitet.

Behandling:

Kirurgi:

Lateral parotidektomi (diagnostisk)

Total parotidektomi (med eller uten ofring av nervus facialis)

Defekter i hud dekkes med lokal hudlapp, deltopektoral lapp eller mikrovaskulær rekonstruksjon.

Strålebehandling: Primært til 70 Gy - i utvalgte tilfeller med kurativ intensjon; vanlig er postoperativ strålebehandling med boost til 68 Gy.

Kjemoterapi med palliativ intensjon anvendes svært sjelden.