Norsk forening for otorhinolaryngologi, hode- og halskirurgi

Otologi

Ørekirurgiske inngrep

Otologisk gruppe/utvalg for kvalitetssikring ØNHF 2011).

Preoperativt:

  1. Tilses og vurderes av lege, evt. av anestesilege dersom inngrepet utføres i narkose.
  2. Operatøren gjennomgår pasientens journal, evt. røntgenbilder og orienterer pasienten om inngrepet (utførelse, forventet resultat og evt. komplikasjoner) i tilknytting til inngrepet. Evt. skriftlig informasjon deles ut til pasienten. At dette er gjort, må dokumenteres i journalen.
  3. Operatøren må otomikroskopere pasienten.
  4. Operasjonssiden/snittføringen kan merkes før operasjonen.
  5. Ørestatus dokumenteres ved tegning (evt. foto) hvis mulig. Fistelsymptom, Valsalvas forsøk og facialisfunksjonen noteres når dette er aktuelt.
  6. Det må alltid tas audiometri (hørselvurdering) kort tid før operasjonen. Vurdering av hørselen skal dokumenteres i journalen av operatøren dersom det ikke foreligger audiogram.


Peroperativt:

  1. Operatøren må ha ørekirurgisk erfaring.
  2. Operasjonssykepleieren bør ha opplæring og erfaring i assistanse ved ørekirurgiske inngrep.
  3. Audiogram og evt. rtg.bilder stilles ut på operasjonsstuen. Journalen må alltid være tilstede ved inngrepet.

Postoperativt:

Postoperativt kontrolleres for sårinfeksjon, blødning, lateralisering av Weber, vurdering av nystagmus og facialisfunksjon. Pasientens hørsel må kontrolleres postoperativt evt. uformelle prøver/emisjonsmålinger dersom audiogram ikke lar seg registrere.