Norsk forening for otorhinolaryngologi, hode- og halskirurgi

Otonevrologi/skallebasis

Facialisparese/-paralyse

(Otologisk utvalg/utvalg for kvalitetssikring ØNHF 2011).

Partiell eller komplett utfall av mimisk ansiktsmuskulatur.

Inndeling/diagnose:

Sentral årsak: Supranukleær. Pga bilateral innervasjon til den delen av facialiskjernen som innerverer m.frontalis og m.orbicularis oculi, er disse i funksjon. Bells fenomen ikke tilstede.

Perifer årsak: Nukleær/infranukleær. Samtlige grener affisert. Parasympatiske og sensoriske fibre kan være affiserte ved perifere pareser, og tåresekresjon/spyttsekresjon/smakssans kan derfor også være påvirket. Bells fenomen tilstede. Også isolerte perifere prosesser som maligne svulster i parotis eller penetrerende skader, vil kunne påvirke facislisfunksjonen i en eller flere grener.

Prosedyre:

Anamnese, spør spesifikt om symptomer på borrelia (erytema migrans, leddplager, nevrologiske symptomer). ØNH-status med spesiell vekt på otomikroskopi, funksjonsvurdering av n.VII og n.VIII og palpasjon av regio parotidis. Orienterende nevrologisk undersøkelse. Hud- og slimhinnelesjoner registreres.

Supplerende undersøkelser:

Behovet for supplerende undersøkelser initialt, må vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Audiometri med renoner/impedans, evt BRA hvis mistanke om intrakraniell patologi. CT caput ved traumer, ellers MR med kontrast.

Elektromyografi (EMR) hvis ingen motorisk funksjon etter 6-8 uker. Spinalpunksjon hvis mistanke om borrelia.

Behandling:

Avhenger av etiologi. Traumatisk overskjæring av sentrale grener opereres akutt på dagtid. Dekompresjon er verken indisert for tinningbensbrudd, Bells parese eller vericella zoster.

Bells parese: Prednisolon 60 mg x 1 dgl i 5 døgn, så 10 mg reduksjon dgl i 5 døgn. Barn: 2 mg/kg/døgn i 5 dager, så nedtrapping over 5 døgn. Behandling med steroider bør startes så raskt som mulig. Sjelden indikasjon for antiviral behandling, men s ved  mistanke om Herpes Zoster-infeksjon.

Ved borrelia infeksjon gis doxycyclin.

Øyedråper/-salve samt øyeskjold for å beskytte øyet.

Evt plastikkirurgiske korreksjoner ved persisterende lammelser.

Oppfølging:

Ved Bells parese anbefales initialt 1 ukes kontroll,  deretter kontroll  4-6 uker /  tidligere  ved økende symptomatologi.