Norsk forening for otorhinolaryngologi, hode- og halskirurgi

Otonevrologi/skallebasis

Vertigo

(Audiologisk utvalg/utvalg for kvalitetssikring ØNHF 2011).

Dysorientering i rommet / bevegelsesillusjon.

Diagnostikk:

Anamnese. En grundig og strukturert sykehistorie er avgørende for å kartlegge om det dreier seg om en kraftig normalreaksjon på et ytre stimulus, otologisk sykdom/skade, okulær sykdom, nevrologisk sykdom, cervikal genese, hematologisk sykdom, kardiovaskulær sykdom, endokrin sykdom, autoimmun sykdom, infeksjon eller om årsaken er delvis eller helt psykogen betinget. Et gjennom-tenkt anamneseskjema er nyttig.

Klinisk status: Vanlig organstatus med eventuelt BT-måling og auskultasjon over hjertet og halskar om anamnesen tilsier det. Hematologiske/serologiske prøver må og styres av anamnesen (for eksempel Hb, Borellia status, Thyroidea status, glc belasning, mv)

ØNH-status: Vanlig klinisk undersøkelse inklusive otomikroskopi/pnevmootomikroskopi.

Otonevrologisk status: Orienterende hjernenervestatus, dysdiadokokinesi tester, Romberg / skjerpet Romberg, HIT (hode impuls test), okulær følgetest, Romberg, Hallpikes manøver, Observasjon av nystagmus type og styrke med Bartels briller, VOG, VNG eller ENG, gange- vending på gulv, eventuelt steptest.


Supplerende undersøkelser:


Audiologi: Rentone- og taleaudiometri. Hjernestammeaudiometri om man finn det indisert.

Otonevrologi: Kalorisk test med vann eller luft (minimum varmt).

Andre aktuelle organsystemer: Hjerte status (for eksempel 24 timers EKG / BT måling), nevrologisk status, øye status, mv).

Biletdiagnostikk. MR er aktuelt ved uklar diagnose, eller langtrukket forløp


Behandling:

Diagnoseavhengig. Raskest mulig mobilisering med egenøvelser, eventuelt rehabiliteringsøvelser er viktig. Ved BPPV skal reponerings manøver gjennomføres. Medikamentell behandling er sjeldent indisert ut over eventuell i akutt fasen. Kirurgisk intervensjon er sjeldent indisert.

Oppfølging:

Avhengig av diagnose, forløp og behandlingstype. Generelt anbefales kortest mulig sykemedingsperiode. Fysioterapeuter med rehabiliteringserfaring kan med fordel delta i behandlingen ved langtrukket forløp. Pasienten bør informeres om selhjelpspakken som ligger på www.balanselaboratoriet.no.