Kronisk bihulebetennelse (kronisk rhinosinusitt)

(Rhinologisk utvalg/utvalg for kvalitetssikring, oppdatert 2015)

Tilstanden skyldes en langvarig infeksjon eller inflammasjon i nese-bihuleslimhinnene. Dette gir en slimhinnehevelse, og dermed blokkeres åpningene mellom nesen og bihulene. Den reduserte/opphevde kommunikasjonen mellom nese og bihuler er årsaken til de karakteristiske symptomene. Deles i kronisk rhinosinusitt med og uten polypper.
Nordiske studier viser en prevalens på 8 %.
Årsak til kronisk rhinosinusitt og polyposis nasi er enda ikke fullstendig kartlagt. Anatomiske forhold i osteomeatal kompleks kan vare en faktor. Det ser ut til å være en betydelig heterogen sykdomsgruppe.

Diagnose:
Anamnese. Tilstanden karakteriseres av symptomer i mer enn 12 uker der enten nesetetthet og/eller neserenning framover eller bakover skal være tilstede. Smerter/pressende ubehag i hode/midtansikt og reduksjon/tap av luktesans kan opptre.
ØNH-undersøkelse inkludert endoskopi.
CT er i utgangspunktet ikke indisert for å stille diagnosen kroniske bihulebetennelser.. CT bør imidlertid utføres dersom en vurderer eller planlegger kirurgisk behandling, eller ved, residiverende epistaxis hos voksne uten sikkert fokus , ulcerasjoner eller svulster,, ensidige symptomer, endringer i luktesans, periorbitalt ødem, dobbeltsyn, smerter ved øyebevegelse, tåkesyn, uttalt ensidig eller tosidig pannehodepine,

Behandling:
Hensikten er å eliminere årsaken til slimhinnehevelsen, gjenopprette kommunikasjon mellom nese og bihuler og gjenopprette normal slimhinnefunksjon.
Ukomplisert sinusitt uten livskvalitetsreduserende allmennsymptomer:
Spesifikk behandling er ikke nødvendig.
Kronisk sinusitt med moderate, alvorlige, langvarige / stadig tilbakevendende symptomer uten tilgrunnliggende systemsykdom:
Lokale steroider
Saltvannsskylling
Eventuelt lang tids antibiotika (makrolider) i 4 - 6 uker
Eventuelt systemiske steroider
Eventuelt kirurgisk behandling / ballongdilatasjon.
Kronisk sinusitt med moderate, langvarige/stadig tilbakevendende symptomer med tilgrunnliggende systemsykdom som allergi, reflux, cystisk fibrose, vaskulitt, primær mucociliær dysfunksjon, og nedsatt immunforsvar.:
Behandle systemsykdommen i den grad det er mulig
Lokale steroider
Saltvannsskylling
Eventuelt behandling med lang tids antibiotika i 4 - 6 uker
Eventuelt systemiske steroider
Eventuelt kirurgisk behandling
Kirurgisk behandling skal vurderes der konservativ behandling ikke er tilstrekkelig for å dempe pasientens plager. Ved kirurgisk behandling bør det tilstrebes å bruke skånsomme endoskopiske teknikker som bevarer slimhinne og åpner de tette drenasjepunkter.
Ca 90 % av de opererte pasientene opplever en lindring av plagene.

Komplikasjoner:
Kronisk rhinosinusitt leder sjelden til noe alvorlige komplikasjoner men orbitaabscess hos barn forekommer for eksempel ved akutt infeksjon.
Kirurgisk behandling av kronisk rhinosinusitt vil kunne innebære risiko for komplikasjoner som: Blødninger, tap av luktesans, CSF lekkasje, meningitt, diplopi, Intraorbital blødning.

Postoperativ oppfølging:
På grunn av sin kroniske art vil enkelte pasienter få residiv av sine polypper. Forebyggende behandling med saltvann og lokale nasale steroider over lang tid anbefales.