Norsk forening for otorhinolaryngologi, hode- og halskirurgi

Rhinologi

Kronisk bihulebetennelse (kronisk rhinosinusitt)

(Rhinologisk utvalg/utvalg for kvalitetssikring, oppdatert 2015)

Tilstanden skyldes en langvarig infeksjon eller inflammasjon i nese-bihuleslimhinnene. Dette gir en slimhinnehevelse, og dermed blokkeres åpningene mellom nesen og bihulene. Den reduserte/opphevde kommunikasjonen mellom nese og bihuler er årsaken til de karakteristiske symptomene. Deles i kronisk rhinosinusitt med og uten polypper.

Nordiske studier viser en prevalens på 8 %.

Årsak til kronisk rhinosinusitt og polyposis nasi er enda ikke fullstendig kartlagt. Anatomiske forhold i osteomeatal kompleks kan vare en faktor. Det ser ut til å være en betydelig heterogen sykdomsgruppe.

Diagnose: Anamnese. Tilstanden karakteriseres av symptomer i mer enn 12 uker der enten nesetetthet og/eller neserenning framover eller bakover skal være tilstede. Smerter/pressende ubehag i hode/midtansikt og reduksjon/tap av luktesans kan opptre.

ØNH-undersøkelse inkludert endoskopi. CT er i utgangspunktet ikke indisert for å stille diagnosen kroniske bihulebetennelser.

CT bør imidlertid utføres dersom en vurderer eller planlegger kirurgisk behandling, eller ved, residiverende epistaxis hos voksne uten sikkert fokus , ulcerasjoner eller svulster, ensidige symptomer, endringer i luktesans, periorbitalt ødem, dobbeltsyn, smerter ved øyebevegelse, tåkesyn, uttalt ensidig eller tosidig pannehodepine,

Behandling: Hensikten er å eliminere årsaken til slimhinnehevelsen, gjenopprette kommunikasjon mellom nese og bihuler og gjenopprette normal slimhinnefunksjon.

Ukomplisert sinusitt uten livskvalitetsreduserende allmennsymptomer: