Maxillefrakturer

(Rinologisk utvalg/utvalg for kvalitetssikring ØNHF 2011).

Frakturene er inndelt ifølge Le Fort (1901) i Le Fort I, II og III samt kombinasjoner. Le Fort I: Alvolarprosess med tenner er løs. Le Fort II: Maxille og nesepyramide er løs. Le Fort III: Hele midtre ansikts tredjedel løs fra neurocraniet.

Behandling:

Reposisjon og eventuell fiksasjon vha mikro / miniplater, intermaksillær fiksasjon event. strikkbehandling.

Dersom åpent brudd (til munnhule eller hud) dekking med antibiotika og tetanusvaksine.