Orbitafraktur

(Rinologisk utvalg/utvalg for kvalitetssikring ØNHF 2011).

Brudd i orbitas gulv eller medialvegg etter stumpe traumer mot ansiktet kalles ofte for “blow out” fraktur. Disse kan sees som isolert skade i orbita uten andre brudd i mellomansiktet, eller som ledd i mer kompliserte mellomansiktsfrakturer.

Diagnose:

Initialt vil man ved isolerte orbitagulvsfrakturer se hevelse og misfarging av øvre og nedre øyelokk, samt konjunktiva. Sensibilitetsutfall i n. infraorbitalis gir mistanke om skade av canalis n. infraorbitalis i øyegulvet. Dobbeltsyn kan initialt skyldes hevelse, men dobbeltsyn ved blikk oppover gir mistanke om inneklemming av m. rectus inferior i bruddspalten. Ved større frakturer kan man ha enoftalmus. .Ved mistanke om blow out fraktur bør CT av orbita med tynne, koronale snitt rekvireres.

Supplerende us.:

Øyelegeundersøkelse bør gjennomføres ved manifest eller mistenkt orbitafraktur. Øyestatus bør inneholde opplysninger om visus, diplopi og enoftalmus. Man må videre utelukke bulbuskontusjon med blødning i forkammeret og eventuelt forhøyet intraokulært trykk, som kan være kontraindikasjon mot kirurgi. “Forced duction test” kan gjøres pre- eller peroperativt for å avgjøre om m.rectus inferior er fri.

Behandling:

Behandlingen av blow out fraktur er operativ om frakturen er dislokert, eller om det finnes vedvarende diplopi og mistanke om inneklemming av m. rectus inferior i bruddspalten. Vanligvis brukes transkonjunktival eller subciliær tilgang med reposisjon av orbitainnhold og innlegging av feks. en silasticplate for å dekke bruddspalten. Ved betydelig dislokerte frakturer, eller hvis orbitafrakturen er ledd i andre brudd i mellomansiktet, kan kombinerte tilganger brukes. Operasjon kan vanligvis utsettes syv til ti dager etter skaden uten at dette vanskeliggjør inngrepet. Kloramfenikol øyedråper og salve brukes etter operasjonen.

Komplikasjoner:

Vedvarende dobbeltsyn og kosmetisk skjemmende enoftalmus kan være komplikasjoner til ubehandlet blow out fraktur. Vedvarende nedsatt eller opphevet sensibilitet i utbredelsesområdet for n. infraorbitalis kan sees til tross for reposisjon. Etter operasjon kan dobbeltsynet vedvare. En innlagt silasticplate kan dislokeres og operativ fjerning kan gjøres om platen er til besvær. Blindhet eller synssvekkelse er meget sjeldne komplikasjoner til operasjon.

Oppfølging:

Postoperativt bør pasienten tilsees operasjonsdagen, og visus på øyet undersøkes. Ved vedvarende dobbeltsyn bør ny øyelegeundersøkelse gjennomføres og repetert CT av orbita vurderes.