Traumatisk likvoré fra nesen

Lekkasje av cerebrospinalvæske gjennom skallebasis ned til nesen.

Etiologi:

Hodeskader, ansiktsskader, iatrogent (nese-/bihule‑kirurgi), sjelden i forbindelse med tumores. I enkelte tilfeller kan lekkasjen oppstå flere år etter det aktuelle traumet.

Diagnostikk:

  1. Indirekte ved påvisning av luft intrakranielt.
  2. Undersøkelse av sekret: Transferrin i CSF er immunelektroforetisk forskjellig i sekreter og i serum. Det finnes tester som påviser CSF selv i små mengder.
  3. Isotopundersøkelse: Undersøkelse med injeksjon av isotoper /fluorescerende væske via spinalkanalen, eventuelt i kombinasjon med CT, kan påvise og lokalisere lekkasje.
  4. Endoskopisk neseundersøkelse kan også i noen tilfeller påvise og eventuelt lokalisere lekkasjen.
     

Behandling:

I det akutte stadium anbefales konservativ behandlig med høyt hodeleie, idet svært mange lekkasjer stopper av seg selv. Lekkasje utover noen uker innebærer fare for meningitt og bør behandles.  Profylaktisk antibiotikabehandling vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Kirurgi:

Nevrokirurgisk tilgang ovenfra er et stort inngrep som gir god sjanse for lukning, men medfører gjerne betydelige plager i form av tapt luktesans. Det bør derfor forsøkes trans‑nasal/trans‑maksillær tilgang først. Egnet tetnings‑materiale er fascie, som limes fast med fibrin‑kleber. Dette bør støttes opp med tamponademateriell i noen dager.