Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin

Aktuelt

Meld deg på årsmøtekonferansen

24. juni 2022
Konferansen finner sted 31. okt - 2. nov 2022 på Scandic Bergen City Hotell.

Vi oppdaterer hjemmesiden vår!

07. juni 2022
Med god hjelp fra Legeforeningen er vi nå i ferd med å oppdatere våre hjemmesider. Målet er at de skal bli brukervennlige, gi inspirasjon og være en ressursbank for leger i rus- og avhengighetsmedisin.

NFAP konferansen 2022

22. november 2021
Vil du delta på NFAP konferansen 14.-15-mars 2022?

Selihep

07. oktober 2021
Eliminasjon av hepatitt C -nyhetsbrev fra Selihep

NFRAMs årsmøtekonferanse

17. september 2021
Velkommen til NFRAMs Årsmøtekonferanse på Legenes Hus, 25.-27.oktober!

Ny spesialistkomite på plass!

19. januar 2021

Julehilsen til medlemmene i NFRAM

30. desember 2020

Til alle medlemmer i NFRAM

07. mai 2020
Vi er inne i en tid hvor vi alle følger helsemyndighetenes råd og restriksjoner som blant annet innebærer å unngå store forsamlinger som er en smitterisiko. Styret i NFRAM har derfor besluttet å avlyse årsmøtekonferansen som var planlagt i Bergen 2. – 4. november.

Viktig konferanse: Rus og psykisk helse 2020

27. september 2019
RUS OG PSYKISK HELSE arrangeres for 10. gang!. Målet er å fylle Oslo Kongressenter med entusiastiske ogpositive medarbeidere som på en eller annen måte er engasjert ifagfeltet. Kommunehelsetjenesten er bærebjelken i en tjenestesom også må spille på lag med spesialisthelsetjenesten, meddistriktspsykiatriske sentre og forskning og høgskoler for å utdannekompetente helsearbeidere.

Side 1 av 7