LAR-konferansen 2018


Den 12. LAR-konferansen avholdes 18. og 19. oktober 2018 på Meet Ullevaal i Oslo


Tid og sted: 18.-19.oktober 2018 Meet Ullevaal i Oslo


LAR-konferansen er en innarbeidet arena for fagutvikling, erfaringsdeling og kompetansebygging innenfor tjenester til rusavhengige.

I 2018 er det 12. gang konferansen samler fagfolk fra hele rusfeltet, både i LAR og øvrig spesialisthelsetjenesten (TSB), kommunene og tilstøtende tjenester til rusavhengige.

Besøk larkonferansen.no for påmelding og mer informasjon