Historien om hvordan Norge fikk en spesialitet for leger i rus- og avhengighetsmedisin

I 2022 er det 10 år siden regjeringen besluttet å opprette spesialiteten i rus og avhengighetsmedisin. Hva ledet frem til den politiske prosessen og hviket arbeid ble gjort i etterkant?
Rus- og avhengighetsmedisiner Guri Spilhaug holder en presentasjon
Guri Spilhaug holder en presentasjon om rus- og avhengighetsmedisin.

Helse- og omsorgsdepartementet godkjente regelverket og kravene i spesialistutdanningen 12.11.2014.

Rus- og avhengighetsmedisiner Guri Spilhaug deler historiske betraktninger samt viktige hendelser som fikk betydning for rus- og avhengighetsmedisin.  I 2012 ble den fagmedisinske foreningen vår etablert. Hva har skjedd i faget de siste ti årene? Guri Spilhaug gir deg et innblikk i dette festskriftet.